#237 FUNNY SKI SNOW

หนาวนี้ที่เกาหลี  ลุยหิมะ เล่นสกี ชิมสตรอว์! สนุกไม่รู้ลืม #สวนสนุกทางด่วน  #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

#237 FUNNY SKI SNOW

  • รหัสทัวร์ 00237
  • Jeju Air (7C)
  • 5 วัน 3 คืน
  • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿16,900

 

#237 FUNNY SKI SNOW

หนาวนี้ที่เกาหลี  ลุยหิมะ เล่นสกี ชิมสตรอว์! สนุกไม่รู้ลืม #สวนสนุกทางด่วน  #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

  • เจ้าหน้าที่รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิ่มเติม (เวลาที่เกาหลีใต้เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง | เวลาบินประมาณ 5-6 ช.ม.)

วันที่ 2

 ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน, โซล

สวนกรีนเฮาส์สตรอว์เบอร์รี่, คยองกีโด

สวนสนุก เอเวอร์แลนด์, คยองกีโด

สวนสนุกหิมะ, คยองกีโด

โรงแรมเบนิเกีย โซล, โซล

วันที่ 3

จีซาน ฟอเรสต์ สกีรีสอร์ท, คยองกีโด

ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง, โซล

ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม เครื่องสำอางเวชสำอาง, โซล

โซลทาวเวอร์หรือนิวโซลทาวเวอร์, โซล

คลองชองเกชอน, โซล

โรงแรมเบนิเกีย โซล, โซล

วันที่ 4

ศูนย์โสมเกาหลี, โซล

พระราชวังชังด็อก, โซล

หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซานฮันอก, โซล

ย่านมยองดงหรือย่านเมียงดง, โซล

ตลาดดงแดมุน, โซล

โรงแรมเบนิเกีย โซล, โซล

วันที่ 5

ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู, โซล

พิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตาสี่มิติ, โซล

พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งโซล, โซล

ถนนย่านฮงแด, โซล

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน, โซล

เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – อินชอน  – กรุงเทพฯ  ไปกลับแบบหมู่คณะ ( ตามวันเวลาที่ระบุในตั๋วเครื่องบิน )  พร้อมที่พัก  3  คืน (ห้องละ  2-3  ท่าน) + อาหารเช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำ + บัตรเข้าชมสถานที่ + รถนำเที่ยวตามรายการ + สายการบินจำกัดน้ำหนักเพียงท่านละ 15 กก.  (ขึ้นอยู่กับนโยบายสายการบิน ไม่เกินจำนวน 1-2 ชิ้น)  และถือขึ้นเครื่องได้อีกท่านละ 1 ชิ้น 10 กก. (ตามขนาดที่กำหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย) +  ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (ขั้นต่ำวงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต่ำกว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวหรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย)

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าซักรีด ค่าสัมภาระที่เกินชิ้นหรือน้ำหนักเกินสายการบินกำหนด ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าวหรือต่างชาติ  ค่าภาษีการบริการ  3%  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

จัดเก็บ 50,000 วอน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ( ค่าบริการของ คนขับรถ+ไกด์ )

*** หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน ***

ปกติมัดจำท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน โดยต้องดำเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ทำการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน  และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันก่อนเดินทาง

ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล  วันหยุดสำคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม)  หรือ เที่ยวบินเหมาลำ  มัดจำท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน โดยต้องดำเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ทำการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน  และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย  35 วันล่วงหน้า

การยกเลิกการจอง

  1. การยกเลิกการจองนั้น จะต้องแฟ็กซ์หรืออีเมล์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย  30 วันทำการ ก่อนการเดินทาง โดยจะยึดเงินมัดจำ 5,000 บาท  ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล  วันหยุดสำคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม)  จะยึดเงินมัดจำ 10,000 บาท     
  2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-24 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000  ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season  12,000 - 18,000 บาท
  3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-23 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์  ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season  เก็บค่าบริการ 100%  
  4. ยกเลิกก่อนการเดินทางวันเดินทาง หรือ 1-14 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%  

แพ็กเกจแนะนำ

มิ.ย. - ก.ย.(24)
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿10,999
ก.ค. - ก.ย.(9)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿13,900
มิ.ย. - ก.ค.(1)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿15,900
ก.ค. - ต.ค.(12)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿18,900
The Traveller