#386 บัดเจ็ท อินช็อน คังฮวา

เที่ยวที่ใหม่ เกาะคังฮวา พาราไดซ์ซิตี้แอนคาสิโน คาเฟ่สุดแนว ถ่ายมุมไหนก็อาร์ท สนุกไม่รู้ลืม สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 

#386 บัดเจ็ท อินช็อน คังฮวา

 • รหัสทัวร์ 00386
 • Jeju Air (7C)
 • 5 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿15,900

 

#386 บัดเจ็ท อินช็อน คังฮวา

เที่ยวที่ใหม่ เกาะคังฮวา พาราไดซ์ซิตี้แอนคาสิโน คาเฟ่สุดแนว ถ่ายมุมไหนก็อาร์ท สนุกไม่รู้ลืม สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 

วันที่ 1

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิ่มเติม (นัดหมายแต่ละคณะก่อนออกเดินทาง 3 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเครื่องออก)

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

วันที่ 2

ออกเดินทางสู่สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน T’way (TW) , Jin Air (LJ), Jeju Air (7C)
บางสายการบินมีชุดกล่องสแน็คบล็อกให้ผู้โดยสารบนเครื่องบิน และมีบริการ Air Cafe จำหน่าย อาหาร เครื่องดื่ม และขนมคบเคี้ยว (เวลาที่เกาหลีใต้เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง | เวลาบินประมาณ 5-6 ช.ม.)

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน, โซล

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ 

สะพานแขวนยองจอง, อินช็อน

พาราไดซ์ซิตี้, อินช็อน

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ คยองกีโด, คยองกีโด

โรงแรมเบนิเกียโซล, โซล

วันที่ 3

เกาะคังฮวาโด, เกาะคังฮวาโด

วัดจองดึงซา, เกาะคังฮวาโด

นั่งกระเช้ากอนโดลาและเครื่องเล่นรูจ, เกาะคังฮวาโด

โรงงานคาเฟ่สิ่งทอ 1934, เกาะคังฮวาโด

ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง โซล, โซล

ภูเขานัมซาน, โซล

โรงแรมเบนิเกียโซล, โซล

วันที่ 4

ถ้ำเหมืองทองควังเมียง, คยองกีโด

ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู โซล, โซล

ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงามและเครื่องสำอาง โซล, โซล

กิมจิแลนด์, คยองกีโด

แต่งชุดพื้นเมืองเกาหลีฮันบก เรียนรู้การทำคิมบับ, คยองกีโด

ชินเซเก ดิวตี้ฟรี, โซล

ตลาดเมียงดง, โซล

โรงแรมเบนิเกียโซล, โซล

วันที่ 5

ศูนย์โสมเกาหลี โซล, โซล

พระราชวังถ็อกซูกุง, โซล

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน, โซล

ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – อินชอน – กรุงเทพฯ ไปกลับแบบหมู่คณะ ( ตามวันเวลาที่ระบุในตั๋วเครื่องบิน ) สายการบินจำกัดน้ำหนักเพียงท่านละ 15 กก. (ขึ้นอยู่กับนโยบายสายการบิน ไม่เกินจำนวน 1-2 ชิ้น) และถือขึ้นเครื่องได้อีกท่านละ 1 ชิ้น 10 กก. (ตามขนาดที่กำหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย)
 2. พร้อมที่พัก 3 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 3.  อาหารเช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำ
 4. บัตรเข้าชมสถานที่ รถนำเที่ยวตามรายการ น้ำแร่บนรถวันละ1 ขวด
 5.  ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (ขั้นต่ำวงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต่ำกว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวหรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าซักรีด
 2. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 3. ค่าสัมภาระที่เกินชิ้นหรือน้ำหนักเกินสายการบินกำหนด
 4. ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าวหรือต่างชาติ
 5. ค่าภาษีการบริการ 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 6. จัดเก็บ 50,000 วอน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ( ค่าบริการของ คนขับรถ+ไกด์ ) *** หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน ***
 1. ปกติมัดจำท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน โดยต้องดำเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ทำการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน
 2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันก่อนเดินทาง ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล วันหยุดสำคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม)
 3. เที่ยวบินเหมาลำ มัดจำท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน โดยต้องดำเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ทำการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 35 วันล่วงหน้า
 1. การยกเลิกการจองนั้น จะต้องแฟ็กซ์หรืออีเมล์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ ก่อนการเดินทาง โดยจะยึดเงินมัดจำ 5,000 บาท ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล วันหยุดสำคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม) จะยึดเงินมัดจำ 10,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-24 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season 12,000 - 18,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-23 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season เก็บค่าบริการ 100% 4) ยกเลิกก่อนการเดินทางวันเดินทาง หรือ 1-14 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

แพ็กเกจแนะนำ

ก.ค. - ต.ค.(20)
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿10,999
ก.ค. - ต.ค.(31)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿12,900
ก.ค. - ต.ค.(35)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿12,900
ส.ค. - ต.ค.(11)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿13,900
The Traveller