ช่วงเวลาการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เด็ก เพิ่มเตียง  
ศ 10 เม.ย. - อ 14 เม.ย.
฿32,999 ฿38,899 ฿30,999 ฿31,999 เลือก
ส 11 เม.ย. - พ 15 เม.ย.
฿32,999 ฿38,899 ฿30,999 ฿31,999 เลือก
ส 08 ส.ค. - พ 12 ส.ค.
฿30,999 ฿36,899 ฿28,999 ฿29,999 เลือก