ช่วงเวลาการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เด็ก เพิ่มเตียง  
ศ 03 พ.ค. - ศ 10 พ.ค.
฿45,900 ฿55,900 ฿43,900 ฿45,900 เลือก
จ 06 พ.ค. - จ 13 พ.ค.
฿45,900 ฿55,900 ฿43,900 ฿45,900 เลือก
ศ 10 พ.ค. - ศ 17 พ.ค.
฿45,900 ฿55,900 ฿43,900 ฿45,900 เลือก
ส 11 พ.ค. - ส 18 พ.ค.
฿45,900 ฿55,900 ฿43,900 ฿45,900 เลือก
อา 12 พ.ค. - อา 19 พ.ค.
฿45,900 ฿55,900 ฿43,900 ฿45,900 เลือก
อ 14 พ.ค. - อ 21 พ.ค.
฿47,900 ฿57,900 ฿45,900 ฿47,900 เลือก