ช่วงเวลาการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เด็ก เพิ่มเตียง  
พ 13 ก.พ. - จ 18 ก.พ.
฿18,888 ฿23,388 ฿18,888 ฿18,888 เลือก
ศ 15 ก.พ. - พ 20 ก.พ.
฿22,888 ฿27,388 ฿22,888 ฿22,888 เลือก
พ 20 ก.พ. - จ 25 ก.พ.
฿17,888 ฿22,388 ฿17,888 ฿17,888 เลือก
ศ 22 ก.พ. - พ 27 ก.พ.
฿17,888 ฿22,388 ฿17,888 ฿17,888 เลือก
ศ 01 มี.ค. - พ 06 มี.ค.
฿17,888 ฿22,388 ฿17,888 ฿17,888 เลือก