ช่วงเวลาการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เด็ก เพิ่มเตียง  
อ 19 ก.พ. - ส 23 ก.พ.
฿16,900 ฿21,800 ฿16,900 ฿16,900 เลือก
ศ 22 ก.พ. - อ 26 ก.พ.
฿17,900 ฿22,800 ฿17,900 ฿17,900 เลือก
จ 25 ก.พ. - ศ 01 มี.ค.
฿16,900 ฿21,800 ฿16,900 ฿16,900 เลือก
ส 09 มี.ค. - พ 13 มี.ค.
฿15,900 ฿20,800 ฿15,900 ฿15,900 เลือก
ศ 15 มี.ค. - อ 19 มี.ค.
฿15,900 ฿20,800 ฿15,900 ฿15,900 เลือก
อา 17 มี.ค. - พฤ 21 มี.ค.
฿14,900 ฿19,800 ฿14,900 ฿14,900 เลือก