ช่วงเวลาการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เด็ก เพิ่มเตียง  
ส 05 ม.ค. - พ 09 ม.ค.
฿15,900 ฿20,800 ฿15,900 ฿15,900 เลือก
อา 06 ม.ค. - พฤ 10 ม.ค.
฿15,900 ฿20,800 ฿15,900 ฿15,900 เลือก
จ 07 ม.ค. - ศ 11 ม.ค.
฿15,900 ฿20,800 ฿15,900 ฿15,900 เลือก
อ 08 ม.ค. - ส 12 ม.ค.
฿16,900 ฿21,800 ฿16,900 ฿16,900 เลือก
พ 09 ม.ค. - อา 13 ม.ค.
฿16,900 ฿21,800 ฿16,900 ฿16,900 เลือก
พฤ 10 ม.ค. - จ 14 ม.ค.
฿16,900 ฿21,800 ฿16,900 ฿16,900 เลือก
ศ 11 ม.ค. - อ 15 ม.ค.
฿16,900 ฿21,800 ฿16,900 ฿16,900 เลือก
ส 12 ม.ค. - พ 16 ม.ค.
฿16,900 ฿21,800 ฿16,900 ฿16,900 เลือก
อา 13 ม.ค. - พฤ 17 ม.ค.
฿16,900 ฿21,800 ฿16,900 ฿16,900 เลือก
จ 14 ม.ค. - ศ 18 ม.ค.
฿16,900 ฿21,800 ฿16,900 ฿16,900 เลือก
อ 15 ม.ค. - ส 19 ม.ค.
฿16,900 ฿21,800 ฿16,900 ฿16,900 เลือก
พ 16 ม.ค. - อา 20 ม.ค.
฿16,900 ฿21,800 ฿16,900 ฿16,900 เลือก
พฤ 17 ม.ค. - จ 21 ม.ค.
฿16,900 ฿21,800 ฿16,900 ฿16,900 เลือก
ศ 18 ม.ค. - อ 22 ม.ค.
฿16,900 ฿21,800 ฿16,900 ฿16,900 เลือก
ส 19 ม.ค. - พ 23 ม.ค.
฿16,900 ฿21,800 ฿16,900 ฿16,900 เลือก
อา 20 ม.ค. - พฤ 24 ม.ค.
฿16,900 ฿21,800 ฿16,900 ฿16,900 เลือก
จ 21 ม.ค. - ศ 25 ม.ค.
฿16,900 ฿21,800 ฿16,900 ฿16,900 เลือก
อ 22 ม.ค. - ส 26 ม.ค.
฿16,900 ฿21,800 ฿16,900 ฿16,900 เลือก
พ 23 ม.ค. - อา 27 ม.ค.
฿16,900 ฿21,800 ฿16,900 ฿16,900 เลือก
พฤ 24 ม.ค. - จ 28 ม.ค.
฿16,900 ฿21,800 ฿16,900 ฿16,900 เลือก
ศ 25 ม.ค. - อ 29 ม.ค.
฿16,900 ฿21,800 ฿16,900 ฿16,900 เลือก
ส 26 ม.ค. - พ 30 ม.ค.
฿16,900 ฿21,800 ฿16,900 ฿16,900 เลือก
อา 27 ม.ค. - พฤ 31 ม.ค.
฿16,900 ฿21,800 ฿16,900 ฿16,900 เลือก