ช่วงเวลาการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เด็ก เพิ่มเตียง  
พ 07 ส.ค. - อา 11 ส.ค.
฿23,900 ฿29,800 ฿23,900 ฿23,900 เลือก
ศ 09 ส.ค. - อ 13 ส.ค.
฿24,900 ฿30,800 ฿24,900 ฿24,900 เลือก
พ 14 ส.ค. - อา 18 ส.ค.
฿23,900 ฿29,800 ฿23,900 ฿23,900 เลือก
พ 21 ส.ค. - อา 25 ส.ค.
฿23,900 ฿29,800 ฿23,900 ฿23,900 เลือก
พ 28 ส.ค. - พฤ 01 ส.ค.
฿23,900 ฿29,800 ฿23,900 ฿23,900 เลือก
พ 04 ก.ย. - อา 08 ก.ย.
฿23,900 ฿29,800 ฿23,900 ฿23,900 เลือก
พ 11 ก.ย. - อา 15 ก.ย.
฿24,900 ฿30,800 ฿24,900 ฿24,900 เลือก
พ 18 ก.ย. - อา 22 ก.ย.
฿23,900 ฿29,800 ฿23,900 ฿23,900 เลือก
พ 25 ก.ย. - อา 29 ก.ย.
฿23,900 ฿29,800 ฿23,900 ฿23,900 เลือก