ช่วงเวลาการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เด็ก เพิ่มเตียง  
ส 10 ส.ค. - อา 18 ส.ค.
฿52,900 ฿62,900 ฿50,900 ฿52,900 เลือก
พฤ 12 ก.ย. - ศ 20 ก.ย.
฿52,900 ฿62,900 ฿50,900 ฿52,900 เลือก
พฤ 26 ก.ย. - ศ 04 ต.ค.
฿52,900 ฿62,900 ฿52,900 ฿52,900 เลือก
พฤ 17 ต.ค. - ศ 25 ต.ค.
฿52,900 ฿62,900 ฿50,900 ฿52,900 เลือก
อา 20 ต.ค. - จ 28 ต.ค.
฿52,900 ฿62,900 ฿50,900 ฿52,900 เลือก
ส 09 พ.ย. - อา 17 พ.ย.
฿49,900 ฿59,900 ฿47,900 ฿49,900 เลือก
ส 23 พ.ย. - อา 01 ธ.ค.
฿49,900 ฿59,900 ฿47,900 ฿49,900 เลือก
ส 28 ธ.ค. - อา 05 ม.ค.
฿62,900 ฿72,900 ฿60,900 ฿62,900 เลือก