ช่วงเวลาการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เด็ก เพิ่มเตียง  
พฤ 21 มี.ค. - ส 30 มี.ค.
฿100,000 ฿110,000 ฿80,000 ฿90,000 เลือก
ส 13 เม.ย. - จ 22 เม.ย.
฿107,000 ฿118,000 ฿86,000 ฿97,000 เลือก
ส 20 เม.ย. - จ 29 เม.ย.
฿103,000 ฿114,000 ฿83,000 ฿93,000 เลือก
ส 27 เม.ย. - จ 06 พ.ค.
฿103,000 ฿114,000 ฿83,000 ฿93,000 เลือก
ส 04 พ.ค. - จ 13 พ.ค.
฿103,000 ฿114,000 ฿83,000 ฿93,000 เลือก
ส 11 พ.ค. - จ 20 พ.ค.
฿103,000 ฿114,000 ฿83,000 ฿93,000 เลือก
ส 18 พ.ค. - จ 27 พ.ค.
฿103,000 ฿114,000 ฿83,000 ฿93,000 เลือก
ส 25 พ.ค. - จ 03 มิ.ย.
฿103,000 ฿114,000 ฿83,000 ฿93,000 เลือก