ช่วงเวลาการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เด็ก เพิ่มเตียง  
ส 10 ส.ค. - จ 19 ส.ค.
฿107,000 ฿118,000 ฿85,900 ฿96,900 เลือก
พฤ 19 ก.ย. - ส 28 ก.ย.
฿112,000 ฿123,000 ฿89,900 ฿100,900 เลือก
อา 13 ต.ค. - อ 22 ต.ค.
฿106,000 ฿117,000 ฿84,900 ฿95,900 เลือก
ส 19 ต.ค. - จ 28 ต.ค.
฿102,000 ฿113,000 ฿81,900 ฿91,900 เลือก
ส 02 พ.ย. - จ 11 พ.ย.
฿102,000 ฿113,000 ฿81,900 ฿91,900 เลือก
พฤ 05 ธ.ค. - ส 14 ธ.ค.
฿104,000 ฿115,000 ฿83,900 ฿93,900 เลือก
อ 24 ธ.ค. - พฤ 02 ม.ค.
฿113,000 ฿124,000 ฿90,900 ฿101,900 เลือก