ช่วงเวลาการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เด็ก เพิ่มเตียง  
ศ 13 ก.ย. - ศ 20 ก.ย.
฿40,900 ฿50,900 ฿38,900 ฿38,900 เลือก
ส 28 ก.ย. - ส 05 ต.ค.
฿40,900 ฿50,900 ฿38,900 ฿38,900 เลือก
ส 12 ต.ค. - ส 19 ต.ค.
฿43,900 ฿53,900 ฿41,900 ฿41,900 เลือก