ช่วงเวลาการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เด็ก เพิ่มเตียง  
ศ 20 ก.ย. - พ 30 ก.ย.
฿107,000 ฿121,000 ฿85,900 ฿96,900 เลือก
พ 16 ต.ค. - ส 26 ต.ค.
฿110,000 ฿124,000 ฿88,900 ฿99,900 เลือก
ศ 01 พ.ย. - จ 11 พ.ย.
฿107,000 ฿121,000 ฿85,900 ฿96,900 เลือก
พ 04 ธ.ค. - ส 14 ธ.ค.
฿107,000 ฿96,900 ฿121,000 ฿96,900 เลือก