ช่วงเวลาการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เด็ก เพิ่มเตียง  
ศ 08 มี.ค. - จ 18 มี.ค.
฿124,000 ฿148,000 ฿106,000 ฿112,000 เลือก
ศ 12 เม.ย. - จ 22 เม.ย.
฿128,000 ฿152,000 ฿109,000 ฿116,000 เลือก
ศ 26 เม.ย. - จ 06 พ.ค.
฿124,000 ฿148,000 ฿106,000 ฿112,000 เลือก