ช่วงเวลาการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เด็ก เพิ่มเตียง  
ส 22 มิ.ย. - พ 26 มิ.ย.
฿7,900 ฿13,900 ฿7,900 ฿7,900 เลือก
พ 26 มิ.ย. - อา 30 มิ.ย.
฿9,900 ฿15,900 ฿9,900 ฿9,900 เลือก
ส 29 มิ.ย. - พ 03 ก.ค.
฿13,900 ฿19,900 ฿13,900 ฿13,900 เลือก