ช่วงเวลาการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เด็ก เพิ่มเตียง  
พฤ 17 ม.ค. - อ 22 ม.ค.
฿51,900 ฿57,900 ฿45,900 ฿48,900 เลือก
พฤ 31 ม.ค. - อ 05 ก.พ.
฿51,900 ฿57,900 ฿45,900 ฿48,900 เลือก
พฤ 14 ก.พ. - อ 19 ก.พ.
฿51,900 ฿57,900 ฿45,900 ฿48,900 เลือก
พฤ 14 มี.ค. - อ 19 มี.ค.
฿51,900 ฿57,900 ฿45,900 ฿48,900 เลือก