ช่วงเวลาการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เด็ก เพิ่มเตียง  
อ 05 ก.พ. - ส 09 ก.พ.
฿23,900 ฿32,400 ฿32,900 ฿32,900 เลือก
ส 09 ก.พ. - พ 13 ก.พ.
฿23,900 ฿32,400 ฿32,900 ฿32,900 เลือก
พฤ 21 ก.พ. - จ 25 ก.พ.
฿23,900 ฿32,400 ฿23,900 ฿23,900 เลือก
พฤ 28 ก.พ. - จ 04 มี.ค.
฿25,900 ฿34,400 ฿25,900 ฿25,900 เลือก
ส 02 มี.ค. - พ 06 มี.ค.
฿24,900 ฿33,400 ฿24,900 ฿24,900 เลือก
อ 05 มี.ค. - ส 09 มี.ค.
฿25,900 ฿34,400 ฿25,900 ฿25,900 เลือก
พฤ 07 มี.ค. - จ 11 มี.ค.
฿25,900 ฿34,400 ฿35,900 ฿35,900 เลือก