ช่วงเวลาการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เด็ก เพิ่มเตียง  
ส 03 ส.ค. - อ 06 ส.ค.
฿22,900 ฿31,900 ฿20,900 ฿21,900 เลือก
พฤ 08 ส.ค. - อา 11 ส.ค.
฿22,900 ฿31,900 ฿20,900 ฿21,900 เลือก
ส 17 ส.ค. - อ 20 ส.ค.
฿22,900 ฿31,900 ฿20,900 ฿21,900 เลือก
ส 24 ส.ค. - อ 27 ส.ค.
฿22,900 ฿31,900 ฿20,900 ฿21,900 เลือก
ส 31 ส.ค. - อ 03 ก.ย.
฿22,900 ฿31,900 ฿20,900 ฿21,900 เลือก
ส 07 ก.ย. - อ 10 ก.ย.
฿22,900 ฿31,900 ฿20,900 ฿21,900 เลือก
ส 14 ก.ย. - อ 17 ก.ย.
฿22,900 ฿31,900 ฿20,900 ฿21,900 เลือก
ส 21 ก.ย. - อ 24 ก.ย.
฿22,900 ฿31,900 ฿20,900 ฿21,900 เลือก
พฤ 10 ต.ค. - อา 13 ต.ค.
฿23,900 ฿32,900 ฿21,900 ฿22,900 เลือก
พฤ 17 ต.ค. - อา 20 ต.ค.
฿23,900 ฿32,900 ฿21,900 ฿22,900 เลือก
ส 26 ต.ค. - อ 29 ต.ค.
฿23,900 ฿32,900 ฿21,900 ฿22,900 เลือก