ช่วงเวลาการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เด็ก เพิ่มเตียง  
ส 12 ต.ค. - จ 21 ต.ค.
฿96,000 ฿111,000 ฿77,000 ฿87,000 เลือก
ส 19 ต.ค. - จ 28 ต.ค.
฿94,000 ฿109,000 ฿75,000 ฿85,000 เลือก
พ 20 พ.ย. - ศ 29 พ.ย.
฿86,000 ฿103,000 ฿69,000 ฿77,000 เลือก
ส 30 พ.ย. - จ 09 ธ.ค.
฿88,000 ฿105,000 ฿70,000 ฿79,000 เลือก
พ 04 ธ.ค. - ศ 13 ธ.ค.
฿91,000 ฿103,500 ฿73,000 ฿82,000 เลือก
อา 29 ธ.ค. - อ 07 ม.ค.
฿95,000 ฿108,000 ฿76,000 ฿88,000 เลือก