ช่วงเวลาการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เด็ก เพิ่มเตียง  
ส 10 ส.ค. - อา 18 ส.ค.
฿110,900 ฿133,800 ฿108,900 ฿110,900 เลือก
ส 14 ก.ย. - อา 22 ก.ย.
฿112,900 ฿135,800 ฿110,900 ฿112,900 เลือก
ส 12 ต.ค. - อา 20 ต.ค.
฿112,900 ฿135,800 ฿110,900 ฿112,900 เลือก
ส 09 พ.ย. - อา 17 พ.ย.
฿112,900 ฿135,800 ฿110,900 ฿112,900 เลือก
ส 07 ธ.ค. - อา 15 ธ.ค.
฿112,900 ฿135,800 ฿110,900 ฿112,900 เลือก