ช่วงเวลาการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เด็ก เพิ่มเตียง  
พ 07 ส.ค. - พฤ 15 ส.ค.
฿30,900 ฿38,900 ฿30,900 ฿30,900 เลือก
พ 21 ส.ค. - พฤ 29 ส.ค.
฿31,900 ฿39,900 ฿31,900 ฿31,900 เลือก