ช่วงเวลาการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เด็ก เพิ่มเตียง  
จ 23 ธ.ค. - พ 25 ธ.ค.
฿10,000 ฿14,900 ฿10,000 ฿10,000 เลือก
อ 24 ธ.ค. - ศ 27 ธ.ค.
฿10,300 ฿15,200 ฿10,300 ฿10,300 เลือก
พ 25 ธ.ค. - ส 28 ธ.ค.
฿10,600 ฿15,500 ฿10,600 ฿10,600 เลือก
พฤ 26 ธ.ค. - อา 29 ธ.ค.
฿13,100 ฿18,000 ฿13,100 ฿13,100 เลือก
ศ 27 ธ.ค. - จ 30 ธ.ค.
฿15,100 ฿20,000 ฿15,100 ฿15,100 เลือก
ส 28 ธ.ค. - อ 31 ธ.ค.
฿17,100 ฿22,000 ฿17,100 ฿17,100 เลือก
จ 30 ธ.ค. - พฤ 02 ม.ค.
฿16,100 ฿21,000 ฿16,100 ฿16,100 เลือก
อ 31 ธ.ค. - ศ 03 ม.ค.
฿13,100 ฿18,000 ฿13,100 ฿13,100 เลือก