ช่วงเวลาการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เด็ก เพิ่มเตียง  
ส 06 ก.ค. - พ 08 พ.ค.
฿17,900 ฿23,800 ฿17,900 ฿17,900 เลือก
ศ 12 ก.ค. - อา 14 ก.ค.
฿17,900 ฿23,800 ฿17,900 ฿17,900 เลือก
ส 27 ก.ค. - จ 29 ก.ค.
฿21,900 ฿27,800 ฿21,900 ฿21,900 เลือก
ส 03 ส.ค. - จ 05 ส.ค.
฿17,900 ฿23,800 ฿17,900 ฿17,900 เลือก
ส 24 ส.ค. - จ 26 ส.ค.
฿17,900 ฿23,800 ฿17,900 ฿17,900 เลือก
อา 01 ก.ย. - อ 03 ก.ย.
฿16,900 ฿22,800 ฿16,900 ฿16,900 เลือก
อา 08 ก.ย. - อ 10 ก.ย.
฿16,900 ฿22,800 ฿16,900 ฿16,900 เลือก
ส 28 ก.ย. - จ 30 ก.ย.
฿17,900 ฿23,800 ฿17,900 ฿17,900 เลือก
ศ 11 ต.ค. - อา 13 ต.ค.
฿21,900 ฿27,800 ฿21,900 ฿21,900 เลือก
อา 13 ต.ค. - อ 15 ต.ค.
฿21,900 ฿27,800 ฿21,900 ฿21,900 เลือก
อา 27 ต.ค. - อ 29 ต.ค.
฿19,900 ฿25,800 ฿19,900 ฿19,900 เลือก