ช่วงเวลาการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เด็ก เพิ่มเตียง  
ส 10 ส.ค. - ส 17 ส.ค.
฿43,900 ฿53,900 ฿43,900 ฿43,900 เลือก
พ 18 ก.ย. - พ 25 ก.ย.
฿43,900 ฿53,900 ฿41,900 ฿43,900 เลือก
อา 13 ต.ค. - อา 20 ต.ค.
฿43,900 ฿53,900 ฿41,900 ฿43,900 เลือก
อา 20 ต.ค. - อา 27 ต.ค.
฿43,900 ฿53,900 ฿41,900 ฿43,900 เลือก