ช่วงเวลาการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เด็ก เพิ่มเตียง  
ศ 02 ส.ค. - อ 06 ส.ค.
฿15,900 ฿20,800 ฿15,900 ฿15,900 เลือก
ส 03 ส.ค. - พ 07 ส.ค.
฿14,900 ฿19,800 ฿14,900 ฿14,900 เลือก
พฤ 08 ส.ค. - จ 12 ส.ค.
฿16,900 ฿21,800 ฿16,900 ฿16,900 เลือก
ศ 09 ส.ค. - อ 13 ส.ค.
฿16,900 ฿21,800 ฿16,900 ฿16,900 เลือก
ส 10 ส.ค. - พ 14 ส.ค.
฿14,900 ฿19,800 ฿14,900 ฿14,900 เลือก
พฤ 15 ส.ค. - จ 19 ส.ค.
฿15,900 ฿20,800 ฿15,900 ฿15,900 เลือก
ศ 16 ส.ค. - อ 20 ส.ค.
฿15,900 ฿20,800 ฿15,900 ฿15,900 เลือก
ส 17 ส.ค. - พ 21 ส.ค.
฿14,900 ฿19,800 ฿14,900 ฿14,900 เลือก
พฤ 22 ส.ค. - จ 26 ส.ค.
฿15,900 ฿20,800 ฿15,900 ฿15,900 เลือก
ศ 23 ส.ค. - อ 27 ส.ค.
฿15,900 ฿20,800 ฿15,900 ฿15,900 เลือก
ส 24 ส.ค. - พ 28 ส.ค.
฿14,900 ฿19,800 ฿14,900 ฿14,900 เลือก
พฤ 29 ส.ค. - จ 02 ก.ย.
฿15,900 ฿20,800 ฿15,900 ฿15,900 เลือก
ศ 30 ส.ค. - อ 03 ก.ย.
฿15,900 ฿20,800 ฿15,900 ฿15,900 เลือก
ส 31 ส.ค. - พ 04 ก.ย.
฿14,900 ฿19,800 ฿14,900 ฿14,900 เลือก
พฤ 05 ก.ย. - จ 09 ก.ย.
฿15,900 ฿20,800 ฿15,900 ฿15,900 เลือก
ศ 06 ก.ย. - อ 10 ก.ย.
฿15,900 ฿20,800 ฿15,900 ฿15,900 เลือก
ส 07 ก.ย. - พ 11 ก.ย.
฿14,900 ฿19,800 ฿14,800 ฿14,800 เลือก
พฤ 12 ก.ย. - จ 16 ก.ย.
฿16,900 ฿21,800 ฿16,900 ฿16,900 เลือก
ศ 13 ก.ย. - อ 17 ก.ย.
฿16,900 ฿21,800 ฿16,900 ฿16,900 เลือก
ส 14 ก.ย. - พ 18 ก.ย.
฿14,900 ฿19,800 ฿14,900 ฿14,900 เลือก
พฤ 19 ก.ย. - จ 23 ก.ย.
฿15,900 ฿20,800 ฿15,900 ฿15,900 เลือก
ศ 20 ก.ย. - อ 24 ก.ย.
฿15,900 ฿20,800 ฿15,900 ฿15,900 เลือก
ส 21 ก.ย. - อ 24 ก.ย.
฿14,900 ฿19,800 ฿14,900 ฿14,900 เลือก
พฤ 26 ก.ย. - จ 30 ก.ย.
฿15,900 ฿20,800 ฿15,900 ฿15,900 เลือก
ศ 27 ก.ย. - อ 01 ต.ค.
฿15,900 ฿20,800 ฿15,900 ฿15,900 เลือก
ส 28 ก.ย. - พ 02 ต.ค.
฿14,900 ฿19,800 ฿14,900 ฿14,900 เลือก