ช่วงเวลาการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เด็ก เพิ่มเตียง  
ศ 09 ส.ค. - อา 11 ส.ค.
฿41,375 ฿41,375 ฿38,175 ฿38,175 เลือก
ส 10 ส.ค. - จ 12 ส.ค.
฿41,375 ฿41,375 ฿38,175 ฿38,175 เลือก
ศ 04 ต.ค. - อา 06 ต.ค.
฿35,625 ฿35,625 ฿32,425 ฿32,425 เลือก
ศ 11 ต.ค. - อา 13 ต.ค.
฿41,375 ฿41,375 ฿38,175 ฿38,175 เลือก
ส 12 ต.ค. - จ 14 ต.ค.
฿41,375 ฿41,375 ฿38,175 ฿38,175 เลือก